Despre proiect

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unui management eficient al Parcului Naţional Ceahlău, în vederea conservării biodiversităţii, a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună salbatică existente în aria naturală protejată.

Obiective specifice:

1. Eficientizarea managementului Parcului Naţional Ceahlău prin revizuirea şi aprobarea planului de management, orientată spre protecţia speciilor şi habitatelor;

2. Asigurarea infrastructurii de vizitare-informare a Parcului Naţional Ceahlău;

3. Creşterea gradului de conştientizare a comunităţii locale limitrofe şi vizitatorilor Parcului Naţional Ceahlău cu privire la protecţia biodiversităţii;

4. Întărirea capacităţii instituţionale a
administraţiei ariei prin participarea la activităţi de instruire în
managementul ariilor naturale protejate.

Principalele activităţi:

 • Elaborare studii ştiintifice de inventariere şi
  cartografiere;
 • Revizuire şi aprobare plan de management;
 • Elaborare proiect tehnic aferent construirii infrastructurii de informare;
 • Construire şi dotare infrastructură de
  vizitare-informare a Parcului Naţional Ceahlău, dirigenţie de şantier;
 • Analiza factorilor interesaţi şi informare pentru facilitarea implementării planului de management;
 • Diseminare şi conştientizare;
 • Evaluare grupuri ţintă pentru determinarea
  evoluţiei gradului de conştientizare;
 • Participare la sesiuni de instruire;
 • Activităţi de management al proiectului.

Gruprile ţintă:

 • Vizitatorii;
 • Şcolile generale din arealul proiectului;
 • Deţinătorii de terenuri;
 • Locuitorii din zona învecinată;
 • Administraţia publică locală.

Comments are closed.